Fysioterapeuten undersöker, bedömer och behandlar patienter för att:

förebygga skador eller sjukdomar
bibehålla fysiska och psykiska funktioner
förbättra fysiska och psykiska funktioner.
Med fysioterapi tränar du upp muskulatur, leder och kroppens rörlighet om du till exempel brutit benet, opererats, haft en hjärtinfarkt eller en stroke. Vid vissa sjukdomar, som lungsjukdom och njursjukdom, kan fysioterapi lindra symtomen.

Fysioterapi kan även användas i förebyggande syfte, till exempel vid ryggvärk, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar samt stress.

Fysioterapeuterna arbetar också med patienter som har psykiska eller psykosomatiska besvär, samt olika former av smärttillstånd.