”Tennisarmbåge”, smärta på utsidan av armbågen vid belastning, uppkommer ofta efter en längre tids överbelastning av underarmen, exempelvis mycket skruvande eller användande av datormus. Vi behandlar ofta dessa problem med hjälp av stötvågsbehandling. Samma sak gäller ”Golfarmbåge”, när smärtan sitter på insidan av armbågen.