Smärta i axeln kan bero på en inklämning, impingement, av en sena. Senan blir irriterad och svullen vilket förvärras vid belastning av armen. Därför är samspelet mellan muskler och leder viktigt. Om du har ett stillasittande arbete kan även ergonomin vara avgörande. Led- och muskelbehandling är rätt väg i detta fall, men vi rekommenderar även egen träning.