GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). För hälso- och sjukvården finns det specifik lagstiftning som kommer att fortsatt gälla även efter att GDPR trätt i kraft.

GDPR höjer skyddsnivån vad gäller behandling av personuppgifter, men kommer inte att få lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården som i andra branscher, då skyddsnivån redan är hög via ovannämnda lag (PUL).

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Hedman Naprapater AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Hedman Naprapater AB bistår med personuppgiftsbiträdesavtal för de kunder som efterfrågar det. Kontaktuppgift [email protected]