Behandling: 710 kr

Pensionär/Student: 590 kr

Muskuloskeletal ultraljudsundersökning, 850 kr

Vi bokar upp 45 minuter för nybesök och upp tll 45 minuter för återbesök.

Vid uteblivet besök debiteras fullt pris.

Vid avbokning eller ombokning senare än 24 timmar innan bokad behandling debiteras 350 kr.