För att behandla till exempel nackspärr börjar vi med att noggrant undersöka vilka muskler och kotor som samverkar till stelheten och smärtan. Därefter kombinerar vi olika metoder såsom massage, stretching, mobilisering och manipulation för att frigöra eventuella låsningar. Vid behov utförs även akupunktur och stötvågsbehandling.