Manipulation

Denna behandlingsmetod syftar till att återställa rörlighet och funktion i en smärtsam och hämmad led. Naprapaten använder specifika grepp som utförs med små rörelser, hög hastighet och så lite kraft som möjligt.

Mobilisering

Mobilisering används som ett alternativ till manipulation vilket skiljer naprapaten från de flesta andra yrkesgrupper inom manuell medicin. Vid mobilisering används handgrepp som vid manipulation men rörelserna utförs istället långsamt. Även mobilisering används för att återställa ledrörlighet och återvinna ledens funktion.

Muskeltöjning/Stretching

Målet med muskeltöjning är att återfå normal funktion och spänningstillstånd i muskeln. På så vis kan rörlighet återfås och smärtan minskar. Muskeltöjning kan utföras av naprapaten, men även fås som hemövning för patienten. Då med klara instruktioner av naprapaten.

Akupunktur

Akupunktur är en mångtusenårig kinesisk behandlingsmetod som sedan ett par decennier även är vanligt inom västerländsk vård. Det används för smärtlindring vid till exempel led- och muskelvärk, huvudvärk/migrän och tennisarmbåge. Effekten är delvis lokal i form av ökad cirkulation och direkt muskelavslappning, men stimulans ges även till nervsystemet. Nålbehandlingarna används ofta i kombination med andra behandlingsmetoder för att få spända muskler att slappna av.

Dry needling

Dry needling är en behandlingsform där nålar används för att effektivt komma djupt in i muskulaturen och behandla de områden som inte går att nå med händerna.

Massage

Massage används för muskelavslappning och ökad blodcirkulation. Därigenom uppnås även smärtlindring. Sällan används massage som enda behandlingsmetod. Genom ökad blodcirkulation underlättas till exempel stretch och manipulation.

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunktsbehandling används för att minska lokal smärta eller smärtutstrålning, vanligen i kombination med massage, stretch och manipulation. De spända muskelsträngarna/knutorna behandlas genom ett lokalt tryck i den utsatta delen av muskeln.

Träning

Naprapaten ger ofta träningsråd med aktiveringsträning som utgångspunkt. Detta syftar till att testa om du har den muskelfunktion och aktivering som behövs. Om funktion/aktivering inte är optimal vill vi först aktivera muskeln innan stärkande träning inleds. När funktion/aktivering är uppnådd utformas ett skräddarsytt träningsprogram som du får med dig hem.

Redcord

Detta är en rehabiliteringsform för alla åldrar och träningsnivåer. Rehabiliteringen sker i slingor med syfte att återställa smärtfria rörelsemönster och uppnå funktionell förbättring. Träningsfokus ligger därmed på orsaken till problemen snarare än symtomen.

Ergonomi

Vi naprapater på Hedman Naprapater är utbildade inom ergonomi – läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Vi hjälper dig att anpassa din arbetsplats, kombinerat med behandling, för att på så vis minska smärtproblematiken.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling går ut på att sända in akustiska, helt ofarliga pulsvågor mot centrum av smärtan. Kroppen reagerar genom ökad blodcirkulation och näringstillförsel i smärtområdet. Stötvågorna tar även bort ärrvävnad och möjlig kalk i muskelfästen. Behandlingstiden överstiger sällan 10 minuter och en serie på 2-5 behandlingar är ofta tillräcklig. Forskning visar på resultat där 95 % av patienterna blir bra eller mycket bättre efter endast tre behandlingar.

Stötvågsbehandling är effektiv bland annat mot: Axelsmärta, Kalkaxel, Tennisarmbåge, Golfarmbåge, Hopparknä, Hälseneinflammation, Benhinneinflammation, Hälsporre, Plantarfascit, Löparknä och Trokanterit (smärta utsida höft)